Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Ogenomtänkt hållbarhetsfilosofi

Lund ska också bli ett skyltfönster för hållbart svenskt stadsbyggande i världsklass - en stad där planeringen genomsyras av klokskap och ansvarstagande för kommande generationer.

Så står det i projektbeskrivningen för Spårväg Lund. Det är stolta ord. Men hur ser verkligheten ut? Gäller det för spårvägen också?  Det är en fråga som vi ska försöka gå till grunden med.