Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

ARKIV - Senaste Nytt

SENASTE NYTTåterupptäckt protokoll Se här!

Det är en resumé över ett samrådsmöte med allmänheten för drygt två år sedan på bostadsområdet Djingis Kahn. Kommunen mötte upp med en 10 man stark delegation, med bl a Eva Dalman, Christian Rydén, Håkan Lockby och Joel Hansson (Trivector).

Protokollet, för övrigt mycket välskrivet, är intressant av speciellt ett skäl: När man nu läser det två år senare och finner att man i dag möts av samma stereotypa svar, då inser man att det kan inte vara särskilt roligt att som planerare vara fjättrad vid en spårvägslösning som utesluter spårfria alternativ. Fantasi och kreativitet som lämnar spåren är oönskad.

SENASTE NYTT: Spårvägen inget mål utan ett medel (Lockby)

Håkan Lockby i Lokaltidningen 9 oktoberVåra politiker har satt upp ambitiösa mål för Lunds utveckling. Det är målen som styr vilka åtgärder som föreslås. Spårvägen är alltså inte ett mål utan ett medel för att nå målen. Projektet är framför allt kopplat till kommunens mål om ett miljöanpassat transportsystem och hållbar tillväxt. I den av kommunfullmäktig beslutade översiktsplanen 2010 beskrivs vilken utveckling av trafiken Lunds kommun, med målen som grund, önskar se kommande år. I planen är kollektivtrafiken och spårvägssatsningen en bärande del.

Vad som förblir obegripligt när man läst det här, det är med vilken frenesi man biter sig fast i spårvägen. Det är uppenbart en outhärdlig tanke att nu behöva överge spårvägsidén. Det må uppenbara sig väl så bra alternativ för att nå målen - och alternativen må vara väl så kostnadseffektiva och skonsamma mot omistliga miljö- och kulturvärden - men nu är det för sent. Det finns ingen återvändo. Lockbys slutord är rekord i hyckleri, särskilt som vi vet att han är läsare vår hemsida där vi pläderar för alternativ som är flexibla, utvecklingsbara och tjänar som plattformar för ytterligare steg i rätt riktning.

Lockbys slutord: Det är alltid lättare att avstå än att göra ett aktivt val. Vi vill vara aktiva, inte reaktiva. Jag hoppas därför att vi är överens om att vi inte kan möta framtiden genom att inte göra något alls.

Med anledning av gatuchef Håkan Lockbys inlägg 2013-10-04 på Twitter

@sparvagsfritt 

Ni påstår att Bengt Holmberg professor vid LTH skrivit att BRT kan ge lika hög kapacitet som spårvagn. Vilket källdokument

Här: 

Svar på remiss angående Strukturhandling för spårväg i Skåne