Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


SAGAN OM GULDÄGGET

Det var en gång en bonde som upptäckte att en av hans hönor hade värpt ett guldägg. För att komma åt mera guld tänkte han att det måste finnas flera guldägg inne i hönans mage. Men hur skulle han hitta hönan med guldägget bland alla tusentals hönor i hönsgården?

Så han slaktade alla hönorna, en efter en, och skar upp dem, men ack inne i deras magar fanns inga guldägg.


Tänk på staden som värper ett guldägg, tänk på kommuntjänstemännen som bonden, och tänk på skövling av det gamla Lund. Snart kan kommunen sitta där på Brunnshög med ett guldägg men ingen kvar att ge det till.

Sensmoral: skövla inte hönsgården. Utan den inga guldägg.

 

Citerat ur Bulletiner från Lundköping

Nils Albert