Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Tänkvärda citat:

Om spårfaktorn:

"Det finns alldeles för mycket tyckande och för lite fakta om framtidens kollektivtrafik. Staten måste vara tydlig och bara finansiera kostnadseffektiva trafikprojekt. Då skulle bussen behandlas på ett annat sätt än idag. Det skulle inte var en fördel att vara dyr.

"Spårfaktorn är ingen naturlag. Man kan få samma fördelar med buss om man vill. Spårfaktorn uppstår när man jämför spårtrafik med dagens dåliga busstrafik. Sedan finns det en politisk spårfaktor."

Jonas Eliasson, transportprofessor vid KTH, citat ur BRT juni 2013, sid 3

"Att inviga en ny spårväg, det är ett verkligt monument för en politiker. Hur kul är det att inviga en ny bussväg?"

PG Andersson, Trivector (SDS 2010-10-28)

Om valet spårväg - buss

"Det är trams att säga att det inte finns någon konflikt mellan spårväg och BRT (superbussar)"

"Det är viktigt att se till att få så mycket kollektivtrafik för pengarna när man väljer alternativ.

"Det trafikunderlag som krävs under den mest belastade timmen är minst 2500 personer för superbussar och minst 4000 för spårväg. Det är helt klart att det finns spårvägsprojekt i Skåne som ligger under mininivån för superbussar.

Per Kågesson, professor i transportteknik vid KTH, citat ur BRT juli 2013

Kommentarsfältet till "Inga pengar till spårväg" SSD 2013-06-14.Signatur. NickeHIF:

Spårvagn är som teknik att jämföra med skrivmaskinen, papperstidningen och kulramen. Det finns moderna skrivmaskiner. Det finns nya varianter av kulramen. Tystare hjul, säkrare vagnar med skönare säten innebär inte att det är modern teknik. Jag har besökt platser som spårvagnsföreträdarna ofta för fram som goda exempel, t ex Montpellier. Men när du är där, när du pratar med folk, så berättar dom att det är ett totalt fiasko. Det är kaos i Montpelliers trafiksituation. Invånarna sitter fast i av politiker skapade bilköer medan spårvagnarna rullar tomma.