Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Om ekonomin:

"Det är viktigt att se till att få så mycket kollektivtrafik för pengarna när man väljer alternativ" 

Per Kågesson, professor i transportteknik vid KTH, citat ur BRT juli 2013

"Det finns alldeles för mycket tyckande och för lite fakta om framtidens kollektivtrafik. Staten måste vara tydlig och bara finansiera kostnadseffektiva trafikprojekt. Då skulle bussen behandlas på ett annat sätt än idag. Det skulle inte var en fördel att vara dyr."

Jonas Eliasson, transportprofessor vid KTH, citat ur BRT juni 2013, sid 3