Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Om kapacitet:

"Det trafikunderlag som krävs under den mest belastade timmen är minst 2500 personer för superbussar och minst 4000 för spårväg. Det är helt klart att det finns spårvägsprojekt i Skåne som ligger under mininivån för superbussar.

Per Kågesson, professor i transportteknik vid KTH,  BRT juli 2013