Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Om spårfaktorn:

"Spårfaktorn är ingen naturlag. Man kan få samma fördelar med buss om man vill. Spårfaktorn uppstår när man jämför spårtrafik med dagens dåliga busstrafik. Sedan finns det en politisk spårfaktor."

Jonas Eliasson, transportprofessor vid KTH, citat ur BRT juni 2013, sid 3