Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 


 

2013-06-14 Sydsvenskan. "NickHIF kommentar till "Inga spårvägspengar till Lund":

Spårvagn är som teknik att jämföra med skrivmaskinen, papperstidningen och kulramen. Det finns moderna skrivmaskiner. Det finns nya varianter av kulramen. Tystare hjul, säkrare vagnar med skönare säten innebär inte att det är modern teknik. Jag har besökt platser som spårvagnsföreträdarna ofta för fram som goda exempel, t ex Montpellier. Men när du är där, när du pratar med folk, så berättar dom att det är ett totalt fiasko. Det är kaos i Montpelliers trafiksituation. Invånarna sitter fast i av politiker skapade bilköer medan spårvagnarna rullar tomma.