Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Solbjersområdet - områdets karaktär

Solbjer är den del av Brunnshög som ska bygga ut först och hittills det enda för vilket det finns ett program till detaljplan:

Solbjer - program till detaljplan


 

.... work in progress


 

I Fastighetsnytt nr 5, 2013 skriver Örjan Wikström tänkvärt om det som är målsättning för Solbjer, ja för Brunnshög i sin helhet:

Bygga stad eller bara stadsmässigt?