Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Vem vill bo på Solbjer? - några reflexioner

Alla spårvägsförespråkare tycks ta för givet att Brunnshög - en stadsdel som än så länge bara finns på pappret - kommer att bli ett attraktivt område att arbeta, studera och bo i. Portalparagrafen i Vision och Mål  är magnifik:

 En helt ny stadsdel ska växa fram i nordöstra Lund under de närmaste 30 – 40 åren. När området är fullt utbyggt kommer omkring 50 000 människor att arbeta och bo där. Ambitionerna är exceptionellt höga; det ska bli världens bästa forsknings- och innovationsmiljö. Men det ska också bli ett skyltfönster för hållbart svenskt stadsbyggande i världsklass; en stadsdel där planeringen genomsyras av klokskap och ansvarstagande för kommande generationer. Så blir den nya stadsdelen en plats där det är härligt att vara, bo och arbeta. Lund NE/Brunnshög visar vägen mot en hållbar värld. 

Visioner i all ära, men till syvende og sidst är det konkreta realiteter som avgör om Brunnshög blir ett eftertraktad område att bo i. Till en början ska vi citera vad som stod att läsa i samband med presentationen av tävlingen: 

Solbjers offentliga rum

Så här stod på ett skylt: Vem vill bo i Solbjer?

Solbjer kan locka många olika grupper av människor, och i området planeras för en mångfald olika bostäder och upplåtelseformer. I samarbete med Solbjers byggherregrupp har några troliga målgrupper identifierats. Generellt gäller att dessa uppskattar kostnadseffektiva lösningar.

# Early adapters: Snabba på att ta till sig det nya. Tilltalas av grepp och lösningar som är nytänkande, smarta och okonventionella.

# Barnfamiljer: Områdets läge med nära till natur, skolor och förskolor, handel, kollektivtrafik och arbetsplatser lockar denna grupp.

#Yngre: Ensamstående eller par som i Solbjer skaffar sitt första "riktiga" boende. Lockas av smarta, funktionella, ytsnåla bostäder.

# Internationella forskare: Yngre akademiker som kommer för att utföra projekt vid eller har tjänst vi MAX IV eller ESS:

Frågan är i vad mån det finns något empiriskt stöd för att just dessa kategorier skulle känna sig lockade att bosätta sig på Solbjer. Det är nog så att det bara speglar de inblandade parternas föreställningar eller gissningar om kreative miljöer i Richard Floridas anda.


 


 

 

 

.....text kommer som ska belysa det genuint unika med området exemplifierat med gestaltningen av den första utbyggnadsetappen: Solbjer

Tanken är att peka på aspekter och egenskaper som ger anledning till reflexion.

Vi ska också ta upp Richard Floridas tankar om "the creative class"