Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

....work in progress:

     
01Byggherrekostnader78,69
02BEST (Ban, el, signal)189,63
03Depå125,47
04Lösen6,65
05.1Mark:grundförstärkn.21,2
05.2Mark:underbygg spår43,14
05.3Mark:hpl och belysn.30,31
06.1Gator, bro mm48,73
06.2Bro42,49
07Ledningsflytt76,86
663,17
GENERELLA VILLKOR115,47
778,64

Diagram: