Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

SOLBJER - utan spårväg!

Efter den 8 april  - då det stod klart att det inte blir några statliga pengar till Spårväg Lund - är det läge att från grunden tänka över kollektivtrafiken för hela Lund. Eftersom spårvägen (och Spårvägsgatan) varit utgångspunkten eller ryggraden för utbyggnaden av Brunnshögsområdet finns det naturligtvis anledning att se över gestaltningsplanerna nu när inte spårvägen av allt att döma inte kommer. Det område som i första hand är aktuellt är Solbjer.

I en av de uppsatser (Paper I) som ingår i Ståle Holgersens avhandling "The Rise (and Fall?) of Post-Industrial Malmö" är i sammanhanget intressant:

Urban Responses to The Economic Crisis: Confirmation of Urban Policies as Criss Managent in Mamö

Det är särskilt avsnittet på sid 11(17) vid nedladning (sid 293 i originalet) med rubriken Urban responses to the the crisis in Malmö som är intressant i sammanhanget. Som läsaren snabbt förstår så kan man förvänta sig reaktioner i Solbjer liknande de som manifesterade sig när den ekonomiska krisen slog till 2008. Inte minst drabbades då byggprojekt under planering. Konkret handlar det i uppsatsen om kvarteret Fullriggaren i Västra Hamnen som av många skäl är intressant att jämföra med Solbjer. De är av ungefär samma storlek. (Solbjer planeras för 580 lgh och 28 000 kvm kontor.)

Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser för Solbjers vidkommande. Men tveklöst  ger den ovan länkade uppsatsen en fingervisning om vilka de omedelbara konsekvenserna kan bli för Solbjer utan spårväg.