Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

 

Den lista som Ernst &Young har tag fram på uppdrag av Spårvagnar i Skåne ställer vi gärna upp vid en jämförelse mellan spårväg och moderna elbussystem.

Det är svårt att hitta några kriterier där ett spårvägssystem skulle vara bättre än de elbussystem som nu är under utveckling inte bara i Europa utan i stort sett alla världsdelar. Glädjande nog ligger Sverige genom Volvo, Scania och ABB i framkanten av utvecklingen.

Det sker också en intressant utveckling när det gäller användningen av sociala medier när gäller transportsystem inte minst för kollektivtrafik.  Det ska vi återkomma till.