Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Hållbar bilism


 

För Lund NE / Brunnshög eftersträvas en "blandstad" som faktiskt är ganska extrem när man betänker att den är tänkt för endast 30% boende och hela 70% sysselsatta, flertalet i tjänsteföretag med visionära mål. Förhoppningen är att kunna locka unga kreativa personer att söka sig dit


 


 


 


 

Vad har hållbar bilism med spårvägen att göra? Någon undrar kanske också varför vi talar om hållbar bilism och inte bara rätt och slätt bilism. Det svaret är enkelt. Spårvägen ska framför allt  göra sig gällande i framtiden, och för dimensioneringen av spårvägssystem är den första utblicken 2030 och den andra 2050.

År 2030 är det inte många av dagens bilar som rullar på vägarna.  De torde då så gott som alla vara ersatta av fordon med  helt annan "miljöprofil".

Kritiken är att spårvägsprojektet har sin upprinnelse i en bilfientlghet.