Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Webbredaktören informerar

Hemsidan för Aktion för Spårvägsfritt Lund startade i september 2013. Tillströmningen av dokument med relevans för spårvägsfrågan har sannerligen inte minskat sedan dess. Trots ideliga omredigeringar tycks det vara ofrånkomligt att hemsidan bitvis kan tes sig kaotisk. 

Hemsidans struktur och layout kan också med viss rätt anses amatörmässig - det får vi ta på köpet. Programmet vi använder har den stora fördelen att det är lätt att använda. Det bygger på principen att det du skriver/ser på skärmen, så blir det vid publiceringen.

Det skall väl också avslöjas att när föreningen startade hemsidan, var tanken att vi skulle vara mer än en person som skulle sköta hemsidan och skriva texter. Men så blev det aldrig.


 


 

Texter som idag förlorat i relevans är på väg att skrivas om/plockas bort