Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

The Economist om spårvägssatsningar i USA

En av de mest respekterade nyhetstidskrifterna i världen, The Economist, har under den baskande rubriken Rolling blunder, som lämpligen kan översättas till "Fiasko på hjul", gjort ett bokslut över erfarenheterna av de senaste årens spårvägssatsningar i USA. Underrubrik:

Federal subsidies have inspired some silly transit projects.

Den viktigaste slutsatserna i artikeln:


 I bloggen "The Economist explains"publicerades en liknande artikel några dagar tidigare;

Why trams are a waste of money

I artikeln skriver man att även om förespråkarna hävdar att investeringarna ökar där spårvägar dras fram, finns det inga hållbara belägg för att det är just spårvägarna i sig som är den orsakande faktorn.