Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

VÅR HUVUDKRITIK

Avsikten är att vi så småningom ska sammanfatta vår kritik i ett antal koncentrerade punkter. Men än är vi inte där: Under rubriken "Ledstjärnor" har vi försökt ge uttryck för vår grundläggande syn på hållbarhetsproblematiken.
 

Ledstjärnor

Vad är det som är så grundläggande fel med spårvägsprojektet? Jo, det är tron på att man med en teknisk lösning typ bygga spårväg kan lösa ett hållbarhetsproblem en gång för alla - eller åtminstone för 50 år framåt i tiden. Tomas Lewan kallar det för ett alexanderhugg. 

Lunds hållbarhetsproblem - och för den delen samhällets - handlar inte om att välja den ena eller andra tekniska lösningen - i synnerhet inte under tidspress.

Problemet är att våra beslutsfattare inte investerar sig gradvis mot hållbara lösningar genom att låta en investering bädda för nästa.

Så skriver Per Ribbing i en text som hjälpt oss att komma till klarhet om vad som gör att det så fundamentalt fel att vilja anlägga ett icke-flexibelt system. De motiv som anges är genanta, ja rent av ovärdiga en stad om Lund. Om det har gått någon förbi: man talar om höjda markvärden. Investerare ska kunna lita på att spåren ligger kvar där de lagts - detta skillnad från en busslinje, som kan dirigeras om. 

Ribbing skriver så här:

Jag menar att vi gemensamt måste lämna det gamla paradigmet, som jag kallar "minska utsläpp”, och förflytta oss till det nya, som jag kallar ”planera för hållbarhet”. Det är inte vårt mål, vår vision, att ”minska utsläpp”. Vi ska bygga ett attraktivt hållbart samhälle. Det är vår vision. Arbetet kommer förvisso att innebära kraftigt minskade utsläpp men också en massa andra saker som vi måste tänka på redan nu, annars kommer vi aldrig dit.

Stora delar av miljörörelsen jobbar fortfarande kvar i paradigmet "minska utsläpp" ungefär som om allt handlade om botgöring snarare än att strategiskt röra sig mot ett hållbart samhälle. 

Vilken kraft man får när man börjar tillämpa ”backcasting” dvs. utgångspunkten är grundprinciperna för ett hållbart samhälle. Därifrån söker man de lösningar som 

 leder åt rätt håll, dvs mot uppfyllande av grundprinciperna för ett hållbart samhälle

- är flexibla, utvecklingsbara, plattformar för ytterligare steg i rätt riktning

- och, som ger en bra avkastning redan nu, så att utvecklingen kan fortsätta.

Medan ”botgörarna” minskar på de gamla beteendena, ökar de proaktiva de nya.
Det ovan citerade kan man se som ledstjärnor för Aktion för Spårvägsfritt Lund.