Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Ett system, en depå

Att ha dubbla depåer, en för bussar och en för spårvagnar är förenat med en rad nackdelar, inte bara extra kostnader. Det har spårvägsprojektets egna utredare visat, se  >dubbel driftsorganisation.

För så småningom få en allt mer hållbar kollektivtrafik i Lund måste redan nu planeras för ett system, en drifts- och serviceorganisation. Det vore att bygga en plattform för en utveckling i rätt riktning. Därför är det obegripligt att man i detta nu vill flytta den nuvarande depå för att lämna plats .......


 

Det går inte att förstå på annat sätt än att man i detta nu vill frånhända opponenterna mot spårvägen ett av deras argument, nämligen att det faktiskt finns ett bra lokaliserat utrymme för byggandet av en ny depå för en successiv förnyelse av den erforderliga flottan av stads- och regionalbussar.