Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

Flexibilitet - en styrka

Vi har aldrig förstått varför spårvägens banerförare så ofta upprepar att det faktum att en spårväg ligger där man lagt den, att det i praktiken är ogörligt att flytta på den, att detta skulle vara en fördel. Man menar sig också se ett värde i spårvägen som en mental konstant för resenärer. För politiska beslutsfattare också - är man benägen att tillägga. 

Vi menar att man här gör en dygd av en nödvändighet. Ingen planerare kan väl på fullt allvar  mena att det skulle vara ett värde i sig att avstå från flexibla lösningar inom teknikområden där den ena innovationen följer på den andra. Man riskerar ju att snabbt bli akterseglad.

Mycket tyder på att den renässans för spårvägar som startade för drygt 20 år sedan nu är på väg att mattas av.  Ett bland många tecken är det som den tyska affärstidningen Wirtschaftswoche nyligen rapporterat om. I städer, särskilt mindre, där man är ställd inför behovet av att rusta upp befintliga spårvägssystem lägger man hellre ner spårvägen med motiveringen att upprustningen kostar för mycket. Man vill hellre satsa på nya alternativa system, typ elbussar.

fortsättning följer....