Aktion för spårvägsfritt Lund


Smart kollektivtrafik - sparväg för Lund

 

"Lagt spår ligger" 

Ett av de återkommande motiven för att bygga spårväg är att det som är bra med ett spårvägssystem är att det inte är flexibelt, att "lagt spår ligger" som man uttrycker det. Det är - för att uttrycka det milt  - en säregen ståndpunkt. 

Spårvägen ska utgöra "ryggraden" för den bebyggelse som successivt under en 30-40-årsperiod ska formas i stadsdelen Brunnshög. De som där investerar i fastigheter ska veta att spåren ligger fast. Underförstått, med bussvägar vet man aldrig. De ligger inte fast på samma sätt. De kan flyttas eller upphöra. Men riskkapitalet/fastighetsägarna? De torde väl knappast göra avkall på sin flexibilitet?

Vet spårvägsförespråkarna något om framtiden som vi andra inte vet? På vad grundar sig förvissningen om att spårväg är det enda rätta för ett framtida Brunnshög, ja för Lunds framtid?

Om någon dristar sig att vilja pröva andra alternativ till spårvägen, får man av Christer Ljungberg, CEO Trivecor och spårvägsprojektets grå eminens, svar på Twitter som detta:

Det är pinsamt att ‪#sydsvenskan visar sin totala okunnighet om nyttan med spårväg. Kapacitet, och att den inte går att flytta är viktigt.

Att man uttryckligen lyfter fram inflexibiliteten som viktig för valet av spårväg är för de flesta bedömare obegripligt, allrahelst som spårvägssystem de facto är på väg att bli överspelade/utkonkurrerade av nya kostnadseffektiva och flexibla elbussystem.